UkraineNOW

 

 

Искать


 

Четвер, 22 Листопад 2018 13:36

ГУ Держпраці інформує про виконання робіт за нарядом-допуском

Оцените материал
(1 Голосовать)

ГУ Держпраці інформує про виконання робіт за нарядом-допуском

    В Головному управлінні Держпраці у Луганській області за 9 місяців 2018 року зареєстровано 94 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, проти 69 за 9 місяців 2017 року. Зокрема, 70 % зареєстрованих у Головному управлінні нещасних випадків сталися внаслідок порушення трудової та виробничої дисципліни, що свідчить про низький рівень організації на підприємствах навчання з питань охорони праці.        

    З урахуванням встановлених обставин та причин нещасних випадків на піднаглядових підприємствах, Головним управлінням розроблюється відповідні превентивні заходи та заходи державного нагляду. З метою поліпшення культури безпечного виконання робіт у різних галузях та профілактики нещасних випадків проводиться роз’яснювальна робота на підприємствах.

    Особлива увага приділяється додержанню вимог безпеки під час виконання працівниками підприємств робіт з підвищеною небезпекою. А саме тим роботам, виконання яких потрібно оформлювати нарядом-допуском, із залученням іншого підрозділу підприємства або підрядної організації в будівлях і на об’єкти для виконання зазначених робіт потрібно передавати їм за актом-допуском. У цьому разі видачу нарядів-допусків здійснює той підрозділ або підрядна організація, які прийняли цей об’єкт за актом-допуском.

    Об’єкт, через який проходять діючі комунікації (струмо-, газо-, тепло-, кислотопроводи тощо) або на якому працюють технологічні вантажопідіймальні крани, не може бути переданий іншому підрозділу або підрядній організації за актом-допуском для виконання робіт, оформлюваних нарядом-допуском.

    Такі роботи на цих об’єктах, а також ті, що передбачено проводити в безпосередній близькості від діючих залізничних колій, автомобільних доріг, ліній схованих комунікацій, та всі земляні роботи мають бути попередньо погоджені з керівником того структурного підрозділу підприємства, що обслуговує ці об’єкти або якому належить ця територія. Відповідні документи (схеми комунікацій і вимикань обладнання від діючих агрегатів Із зазначенням місць роз’ємів, встановлення заглушок, огорож і т. ін.) потрібно додавати до наряду-допуску.

    Відповідальність за організацію безпечного проведення робіт з підвищеною небезпекою, оформлюваних нарядом-допуском, покладають на керівника структурного підрозділу, у якому їх здійснюють, і на осіб, відповідальних за їх безпечне проведення.

    Наряд-допуск видають на строк, потрібний для виконання даного обсягу робіт, але цей строк не може перевищувати того, що передбачений відповідним нормативно-правовим актом для виконуваного виду робіт. Наряд-допуск може бути продовжено на строк, передбачений цим актом. Зробити це може той працівник, який його видав, а якщо він відсутній – інший працівник, який має право видавати наряди. У цьому разі в обох примірниках наряду-допуску у Графі «Наряд продовжив» слід зробити новий запис про строк його дії.

    Наряд-допуск оформлюють на одного виконавця робіт з однією бригадою.

    Списки працівників, які мають право видавати наряди, бути виробниками, керівниками робіт і допускачами, повинен щорічно корегувати й затверджувати керівник підприємства.

     Списки своїх працівників, які можуть бути керівниками й виконавцями робіт за нарядами-допусками, підрядні організації (ремонтні, налагоджувальні, монтажні тощо) повинні передавати підприємству, на якому вони виконуватимуть ці роботи.

    Наряд-допуск на виконання робіт з підвищеною небезпекою має бути оформлений до початку їх проведення у двох примірниках (їхню кількість може бути збільшено відповідно до кількості служб, у яких документ повинен зберігатися після закінчення робіт) і зареєстрований у журналі реєстрації нарядів-допусків. Порядок їх реєстрації, система нумерації й зберігання встановлюється письмовим розпорядженням роботодавця. Журнал має бути оформлений в одному примірнику на весь підрозділ, пронумерований, прошнурований і завірений печаткою. Строк його зберігання після останнього запису — шість місяців.

    У журналі слід реєструвати тільки первинний допуск до роботи й повне її закінчення із закриттям наряду-допуску. Первинний і щоденні допуски за нарядами-допусками слід оформляти записом в оперативному журналі, де вказано тільки номер наряду-допуску.              :

    У разі потреби за рішенням особи, що видає наряд-допуск, до нього можуть додавати проекти провадження робіт, технологічні карти й іншу документацію.

    Один примірник наряду-допуску залишається в особи, що його видала, другий видається керівникові робіт і повинен зберігатися безпосередньо на місці робіт у нього або наглядача.  

    До початку роботи наряд-допуск повинен бути підписаний:

 • особою, що видає наряд-допуск;
 • керівниками або спеціалістами, що здійснили заходи щодо забезпечення безпечного провадження робіт, зазначені в наряді-допуску;             І
 • особами, що погодили наряд-допуск (у разі потреби);
 • допускачем;
 • виконавцем робіт.

    Виконавець робіт не має права приступати до їх виконання, не маючи на руках на ряду-допуску, оформленого згідно з вимогами.

    У разі втрати наряду-допуску виконавцем робіт або наглядачем роботи припиняють. На продовження робіт оформляють новий наряд-допуск, і допуск до роботи виконавців проводять знову.

    Проведення цільового інструктажу з охорони праці реєструють у відповідній таблиці наряду-допуску підписами членів бригади, допускача і керівника робіт. Зміни в складі бригади реєструють у відповідних таблицях обох примірників наряду-допуску. 

     Під час перерв у роботі протягом робочого дня (на обід, за умовами провадження робіт) бригаду потрібно вивести з робочого місця, а наряд залишити у виконавця робіт. Жоден із членів бригади не має права після закінчення перерви приступати до роботи самостійно. У цьому разі виконавець робіт зобов’язаний повторно перевірити підготовку робочого місця й провести допуск бригади без оформлення в наряді-допуску.

    Пробне введення в дію устаткування до повного закінчення робіт за на рядом-допуском дозволено здійснювати тільки після виведення бригади з місця роботи, повернення керівником робіт наряду-допуску допускачеві або особі, що його видала, з оформленням у таблиці щоденного закінчення роботи й зняття тимчасових огорож, запірних пристроїв і знаків небезпеки. Поновлення робіт проводять з дозволу допускача після перевірки виконання всіх початкових заходів, що забезпечують безпеку працюючих за нарядом-допуском, і повернення наряду-допуску виконавцеві робіт.

    Після закінчення робочого дня місце роботи потрібно прибрати, а знаки безпеки, огорожі й запірні пристрої залишити на місці. Щоденний допуск до роботи повинні оформлювати в таблиці наряду власними підписами допускай і виконавець робіт.

    Після повного закінчення роботи й прибирання робочого місця виконавець робіт зобов’язаний вивести бригаду з робочого місця, поставити свій підпис у примірнику наряду-допуску, що в нього є, й здати його керівникові робіт.

    Керівник робіт, приймаючи робоче місце від виконавця робіт після остаточного їх завершення, повинен перевірити обсяг і якість їх виконання, чи немає сторонніх предметів, належну чистоту робочих місць і після цього поставити свій підпис у графі «Роботу повністю закінчено...», після чого повернути закритий наряд-допуск особі, яка його видала. У неї обидва примірники зберігаються протягом ЗО днів від дня закриття (у деяких випадках строк може бути іншим).

    До закриття наряду-допуску виконавцем робіт заборонено вводити в експлуатацію об’єкт чи розпочинати експлуатацію обладнання після ремонту там, де виконували ці роботи. У разі невиконання робіт у зазначений у наряді-допуску час або зміни умов їх проведення роботи припиняють, а на¬ряд-допуск закривають. Поновлення робіт дозволено тільки після видачі нового наряду-допуску.

    Допустимо видавати один наряд на кілька робочих місць однієї схеми приєднання, на кілька однотипних робочих місць одного агрегату.

    У цьому випадку роботу слід виконувати з дотриманням таких умов:

 • усі робочі місця підготовляють оперативні працівники одночасно, а приймає їх керівник робіт (наглядач);
 • переводить бригаду на інше робоче місце допускай або з його дозволу керівник робіт;
 • переведення бригади оформляється в таблиці наряду підписами допускача (керівника робіт у графі допускача) і виконавця робіт із зазначенням дати, часу й місця роботи;
 • переведення бригади керівник робіт оформляє в примірнику наряду, який має бути у виконавця робіт. Під час здійснення переведення бригади керівник робіт повідомляє про це начальника зміни цеху, який робить запис у другому примірнику наряду та в оперативному журналі.

    Розширювати робоче місце без видачі нового наряду, змінювати кількість робочих місць і умови проведення роботи, а також заміняти керівника або виконавця робіт (наглядача) заборонено.

    Дозволено вводити до складу бригади практикантів й учнів, а також недавно прийнятих працівників, які проходять практичне навчання, у кількості один практикант або учень на кожного основного члена бригади. Практикантів та учнів потрібно закріплювати персонально за працівниками бригади. Відповідальність за безпеку практикантів, учнів і недавно прийнятих працівників несуть виконавець робіт і члени бригади, за якими вони закріплені, що має бути зазначено в графі наряду-допуску про цільовий інструктаж членів бригади.

    Роботи з наряду-допуску потрібно припиняти в разі:

 • виникнення небезпечної ситуації;
 • погіршення самопочуття або виявлення ознак нездужання у тих, хто працює поруч;
 • якщо вимагає керівник або начальник зміни структурного підрозділу, особа, відповідальна за їх проведення, представник відповідних контролюючих служб.

    У разі виявлення порушень вимог безпеки праці та в аварійних ситуаціях призупинити проведення цих робіт може технологічний персонал об’єкта, па якому їх виконують.

 

Прочитано 418 раз Последнее изменение Четвер, 22 Листопад 2018 13:50
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация