UkraineNOW

 

 

Искать


 

Четвер, 10 Травень 2018 12:28

В ГУ Держпраці відбулась учбова нарада щодо вимог з охорони праці на будівельних майданчиках

Оцените материал
(1 Голосовать)

В ГУ Держпраці відбулась учбова нарада щодо вимог з охорони праці на будівельних майданчиках

    Нещодавно в Управлінні нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Луганській області відбулась учбова нарада для посадових осіб та інспекторського складу за темою: НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках».

    Начальник управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки довів до відома присутніх наказ Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2017 року №1050 про затвердження «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». Начальник відділу державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами довів до відома присутніх основні положення «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» та надав роз’яснення щодо сфери їх застосування. Зокрема, присутнім була надана наступна інформація.

    Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

    Відповідно до Мінімальних вимог:

    генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи;

    замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

    керівник будівництва (інженер-консультант у будівництві) - фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проекту, надає замовнику консультації щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації, приймає від його імені відповідні рішення або виконує інші функції;

    підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об’єкт будівництва), передбачені договором підряду;

    Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватись загальних положень з охорони праці, зокрема в частині:

 • запобігання професійним ризикам;
 • оцінки професійних ризиків, яких не можна уникнути;
 • усунення небезпечних факторів;
 • врахування індивідуальних особливостей працівників під час роботи, особливо при облаштуванні робочих місць, вибору засобів праці, робочих і технологічних процесів, передусім для полегшення монотонної роботи та роботи в ритмі, заданому машиною, а також послаблення її шкідливого впливу на здоров’я;
 • врахування розвитку технічного прогресу;
 • зміни небезпечних процесів на безпечні або на менш небезпечні;
 • планування запобігання небезпекам на робочому місці з урахуванням стану техніки, організації праці, умов праці, соціальних відносин і впливу навколишнього середовища;
 • пріоритету у застосуванні засобів колективного захисту перед засобами індивідуального захисту;
 • проведення інструктажу з охорони праці;
 • дотримання порядку і чистоти на будівельному майданчику;
 • визначення розташування робочих місць з урахуванням можливості вільного доступу до них, а також з визначенням шляхів руху або зон руху до робочих місць;
 • проведення технічного обслуговування, пуску в роботу і технічних оглядів машин, механізмів, устаткування з метою уникнення загрози життю і здоров’ю працівників при їх експлуатації;
 • умов роздільного складування різних матеріалів, особливо щодо небезпечних матеріалів і речовин;
 • вимог щодо видалення залишків використаних небезпечних матеріалів і речовин;
 • вимог щодо способів видалення та вивезення відходів і будівельного сміття;
 • корегування запланованого для різних робіт або етапів роботи строку їх виконання;
 • співпраці між підрядниками і фізичними особами.

    Під час виконання будівельних робіт необхідно узгоджувати умови виконання цих робіт з іншими роботами, що проводяться на будівельному майданчику або поблизу нього.

    Окремо було розглянуто обов’язки усіх сторін проведення будівельних робіт.

    Обов’язки замовника, керівника будівництва:

 1. З метою організації охорони праці та забезпечення життя і здоров’я працюючих на будівельному майданчику замовник або керівник будівництва повинен:

організувати виконання підрядниками та фізичними особами вимог з охорони праці згідно з  Мінімальними вимогами;

співпрацювати з координаторами з охорони праці та враховувати в роботі зауваження, які ними надаються.

 1. Замовник або керівник будівництва повинен також організувати управління з охорони праці на будівельному майданчику, виконання загальних заходів з охорони праці за пропозиціями координатора з охорони праці на стадії будівництва та виконання плану з охорони праці будівельного майданчика.

Обов’язки підрядника:

 1. З метою забезпечення охорони праці на будівельному майданчику підрядники, генеральний підрядник, субпідрядники зобов’язані виконувати вимоги, передбачені   Мінімальними вимогами, плани з охорони праці будівельного майданчика, нормативно-правових актах з охорони праці.
 2. Підрядники, генеральний підрядник, субпідрядники відповідно до умов, зазначених у Мінімальних вимогах, зобов’язані виконувати вимоги координаторів з охорони праці.

    Наприкінці наради її учасники вирішили вирішили: посадовим особам та інспекторському складу Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки, які задіяні у здійсненні наглядової діяльності на підприємствах будівельної галузі, а також на піднаглядних підприємствах де виконуються будівельні роботи, роботи з реконструкції, монтажу тощо, акцентувати увагу керівників та працівників підприємств на необхідності неухильного дотримування Мінімальних вимог.

 

 

Прочитано 142 раз Последнее изменение Четвер, 10 Травень 2018 12:33
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация