UkraineNOW

 

 

Искать


 

П'ятница, 23 Березень 2018 16:07

Інспекторами ГУ Держпраці проведено нараду з працівниками ПП «Iнтер Мет»

Оцените материал
(0 голосов)

Інспекторами ГУ Держпраці проведено нараду з працівниками ПП «Iнтер Мет»

    Інспекторами відділу державного нагляду в енергетиці, металургії та у машинобудуванні ГУ Держпраці у Луганскій області 19 березня проведено нараду щодо дотримання порядку при проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві у ПП «Iнтер Мет». У нараді прийняли участь адміністрація підприємства, служба охорони праці та посадові особи технічних служб.

   На нараді було надано роз’яснення що, відповідно до статті 153 Кодексу законів про працю України «На всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган.

  Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин,механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці».

   Згідно Закону України «Про охорону Праці» від 14.10.1992 № 2694-12 роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних   захворювань   і   аварій.

   Процедура проведення розслідування та ведення   обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися з працівниками на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності або в їх філіях, представництвах,   інших   відокремлених   підрозділах детально регулюється положенням, що затверджене Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок, а саме Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 року N 1232 (далі – Порядок).

               Дія цього порядку розповсюджується на:

1) власників підприємств або уповноважені ними органи;

2) робітників;

3) фізичних осіб підприємців;

4) членів фермерських господарств.

   Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання і гострого професійного та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення, а також настання смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків.

   На початковому етапі розслідування нещасного випадку його слід кваліфікувати, тобто визначити, чи підпадає він під дію Порядку. Попередня кваліфікація нещасного випадку вкрай потрібна роботодавцеві, аби вирішити, чи є підстави направляти повідомлення в органи й організації, зазначені в Порядку, а також створити комісію з розслідування. Кваліфікація нещасного випадку за результатами його розслідування може змінитися, проте це не вплине на процедуру розслідування, та можливо зможе вплинути на оформлення результатів роботи комісії.

   Було прийнято наступне рішення:

   Керівництву підприємства довести до відома всім посадовим особам та працівникам необхідність дотримання порядку при проведення розслідування та ведення обліку, професійних нещасних випадків захворювань і аварій на виробництві.

  Під час проведення нарад та надання консультацій з працівниками підприємств обговорюються саме ті аспекти безпечного ведення робіт та охорони праці, які найчастіше потрібні їм у роботі. Обговорюючи актуальні питання з охорони праці, фахівці ГУ Держпраці завжди надають компетентну та вичерпну інформацію та звертають увагу робітників на необхідність приділення особливої уваги тим, чи іншим аспектам охорони праці.        

 

Прочитано 285 раз Последнее изменение П'ятница, 23 Березень 2018 20:23
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация