Искать


 

Понеділок, 06 Листопад 2017 13:16

Інспекторами ГУ Держпраці проведено семінар для фізичних осіб-підприємців м. Сєвєродонецька

Оцените материал
(1 Голосовать)

Інспекторами ГУ Держпраці проведено семінар для фізичних осіб-підприємців м. Сєвєродонецька

    03 листопада 2017 року у консалтинговому центрі на базі Сєвєродонецького міського центру зайнятості головними державними інспекторами Управління з питань праці Головного управління Держпраці у Луганській області було проведено семінар для фізичних осіб-підприємців міста Севєродонецька, під час якого присутні обговорили питання щодо первинної документації, яка необхідна для роботи фізичних-осіб підприємців.

    «Під кадровою документацією маються на увазі документи, що регламентують порядок використання роботодавцем найманої праці, регістри обліку робочого часу, документи, що відображають факти прийому на роботу, звільнення з роботи, надання відпустки, направлення у відрядження і т. д.» – було зазначено інспекторами ГУ Держпраці на початку заходу.

    Перелік кадрових документів затверджений наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці», а саме:

«Відповідно до статей 41418 Закону України "Про державну статистику" (2614-12), враховуючи положення статей 808195 Цивільного кодексу України ( 435-15), частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України ( 436-15 ), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати наказую:

  1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2009 року типові форми первинної облікової документації підприємств, установ, організацій, що додаються:

1.1. N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу".

( Підпункт 1.2 пункту 1 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 496 від 25.12.2009 )

1.2. N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки".

1.3. N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)".

1.4. N П-5 "Табель обліку використання робочого часу".

1.5. N П-6 "Розрахунково-платіжна відомість працівника".

1.6. N П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)".

    Протягом заходу присутні більш детально розглянули інформацію щодо особливостей оформлення цих та інших документів, зокрема інспекторами ГУ Держпраці була надана наступна інформація.

    Фізична особа-підприємець відповідно до статті 21 КЗпП України під час прийняття найомного працівника на підставі заяви про прийняття на роботу видає наказ за формою П-1, так само на підставі заяви про надання відпустки видає наказ про надання відпустки.

    Відповідно до частини першої статті 50 КЗпП України Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Також КЗпП України визначено види обліку робочого часу.

    Згідно з абзацом першим частини 8 статті 19 Господарського кодексу України всі суб'єкти господарювання, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію. Відповідно до пункту 1.6 Інструкції № 286 форми державних статистичних спостережень на підприємствах заповнюють на основі типових форм первинної облікової документації.

    До первинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників належить в першу чергу Табель використання робочого часу. Табель використовується для обліку використання робочого часу всіх категорій працівників, для контролю за дотриманням встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час і інших показників, необхідних для складання форм державних статистичних спостережень з праці.  

    Що стосується штатного розкладу, то відповідно до листа Міністерства соціальної політики від 27 червня 2007 № 162/06/187-07 «Щодо штатного розкладу» та Вiдповiдно до статтi 64 Господарського кодексу України підприємство самостійно визначає свою органiзацiйну структуру, встановлює чисельність працівників i штатний розпис.

    Штатний розпис — це документ, що встановлює для даного пiдприємства, установи, органiзацiї структуру, штати i посадовi оклади працiвникiв. Штатний розпис мiстить назви посад, чисельнiсть персоналу та оклади за кожною посадою. Прийняття, затвердження керiвником пiдприємства штатного розпису проводиться шляхом видання спецiального локального нормативного акта (наказу), що визначатиме кiлькiсть працiвникiв кожної професiї з розподiлом штатних одиниць за структурними пiдроздiлами пiдприємства.

    Наказ, яким буде затверджено штатний розпис, оформлюється з дотриманням усiх вимог до органiзацiйно-розпорядчої документацiї вiдповiдно до Нацiонального стандарту України «Державна унiфiкована система документацiї. Унiфiкована система органiзацiйно-розпорядчої документацiї. Вимоги до оформлення документiв ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Держспоживстандарту України вiд 7 квiтня 2003 року № 55, що поширюється на органiзацiйно-розпорядчi документи (постанови, розпорядження, накази, положення, рiшення, протоколи, акти, листи тощо), якi створюються в результатi дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй та їх об’єднань усiх форм власності.

 

Прочитано 93 раз
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация