Искать


 

Середа, 04 Жовтень 2017 07:40

З роботодавцями м. Сєвєродонецька обговорено теми «Час відпочинку» та «Працевлаштування інвалідів»

Оцените материал
(0 голосов)

З роботодавцями м. Сєвєродонецька обговорено теми «Час відпочинку» та «Працевлаштування інвалідів»

 

    Наприкінці минулого тижня - 29.09.2017р, у консалтинговому центрі на базі Сєвєродонецького міського центру зайнятості інспектори Управління з питань праці ГУ Держпраці у Луганській області надавали роз’яснення роботодавцям міста Сєвєродонецька щодо тем «Час відпочинку» та «Працевлаштування інвалідів».

    Розпочинаючи захід, інспектор відділу державного нагляду в сфері трудових відносин роз’яснила присутнім, що таке час відпочинку згідно законодавства та які є види відпочинку:

    «Час відпочинку — це встановлений законодавством час, протягом якого працівники вільні від виконання трудових обов'язків і який вони можуть використовувати на власний розсуд.

Основними видами відпочинку є:

— перерви протягом робочого дня;

— щоденний відпочинок (перерви між робочими днями);

— щотижневі дні відпочинку;

— святкові й неробочі дні;

— відпустки».

    Під час подальшого розгляду тем учасники заходу отримали наступну інформацію.

   Відповідно до законодавства працівнику протягом робо­чого дня може надаватися перерва для відпочинку й харчу­вання тривалістю не більше 2 годин, яка не включається в ро­бочий час.

    Вона має надаватися, як правило, через 4 години після по­чатку робіт. Час початку й закінчення перерви встановлюєть­ся статутом, колективним договором або правилами внутріш­нього трудового розпорядку. Працівники можуть використо­вувати час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть також відлучатися з місця роботи.

    На тих роботах, де за умовами виробництва перерву вста­новити не можна, працівникові має бути надано можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням із профспіл­ковим органом підприємства, установи, організації (ст. 66 КЗпП України).

    Напередодні святкових, неробочих і вихідних днів за по­годженням власника або уповноваженого ним органу з проф­спілковим органом роботи тривалістю більше ніж 6 годин мо­жуть виконуватися без перерви для відпочинку і харчування. Для деяких категорій працівників, крім цього, встановлю­ються перерви, що мають спеціальне призначення і вклю­чаються в робочий час із відповідною оплатою їх. До них на­лежать перерви для:

— годування дитини (ст. 183 КЗпП України);

— обігріву і відпочинку (ст. 168 КЗпП України);

— працівників зі шкідливими умовами праці тощо.

    Перерви в роботі для обігріву і відпочинку надаються, як правило, працівникам, які працюють на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам і деяким іншим категоріям працівників. Власник або уповно­важений ним орган зобов'язаний обладнувати помешкання для обігріву й відпочинку працівників. Порядок надання таких перерв регламентується колективним договором або правила­ми внутрішнього трудового розпорядку. Перерви, пов'язані зі шкідливими умовами праці, встанов­люються правилами з техніки безпеки і виробничої санітарії. Такі перерви надаються на роботах у каналізаційних мере­жах, місцях, пов'язаних з вібрацією, ін.

    Після оприлюднення зазначеної інформації, інспектор ГУ Держпраці відповіла на додаткові питання присутніх. Друга частина заходу була присвячена темі «Працевлаштування інвалідів», під час якої увагу присутніх було звернуто на нормативи, встановлені законодавством, щодо працевлаштування інвалідів:

    «Працевлаштовувати інвалідів зобов’язаний кожен роботодавець, виходячи з цілої низки правових норм і законів. Відповідно до статті 19 Закону України № 875 - ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 для підприємств, установ, організацій, у тому числі  підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% відсотків середньооблікової   чисельності   штатних працівників  облікового  складу  за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця» - наголосила інспектор відділу державного нагляду додержання законодавства соціального страхування.

    Норматив щодо працевлаштування підприємством інвалідів вважається виконаним, якщо з інвалідом укладено трудовий договір (в т.ч. стоковий) та для яких місце роботи є основним, в тому числі на умовах режиму роботи з неповним робочим днем чи неповним робочим тижнем, або які виконують роботу вдома особистою працею(надомна праця). Таким чином, не можуть бути зараховані для виконання нормативу інваліди, прийняті на роботу за сумісництвом, або залучені до виконання робіт за договорами цивільно – правового характеру.

    Якщо роботодавець не хоче займатися працевлаштуванням інвалідів, то альтернативою є грошове зобов’язання, яке сплачується в порядку і розмірах, передбачених Законом №875. 

    Завдяки проведенню подібних заходів роботодавці та працівники підприємств мають змогу обговорити з інспекторами ГУ Держпраці у Луганській області актуальні питання з організації роботи відповідно до законодавства.

 

 

Прочитано 146 раз Последнее изменение Середа, 04 Жовтень 2017 08:11
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация