Искать


 

Четвер, 07 Вересень 2017 17:39

Фахівці ГУ Держпраці з 30 серпня по 05 вересня 2017 року провели ряд превентивних заходів спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області

Оцените материал
(0 голосов)

Фахівці ГУ Держпраці з 30 серпня по 05 вересня 2017 року провели ряд превентивних заходів спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області

З 30 серпня по 05 вересня 2017 року фахівці Головного управління Держпраці у Луганській області відділу   державного нагляду в енергетиці, металургії та у машинобудуванні провели ряд превентивних заходів спрямованих на підвищення рівня охорони праці та промислової безпеки на підприємствах області, а саме:

 Зокрема, проведено 6 нарад, 3 семінара та 2 лекції:

30 серпня провели семінар щодо дотримання вимог порядку проведення інструктажів з питань охорони праці у ТОВ НКП  «Технотрейд», м. Сєвєродонецьк, нараду щодо дотримання правил охорони праці під час металообробних (штампувальних) робіт у ТОВ Листрансмаш», м.Лисичанськ, нараду щодо дотримання правил безпеки під час виконання ремонтних робіт в електроустановках, а саме: порядок видачі нарядів-допусків та дозволів на підготовку робочого місця; підготовку робочого місця та допуск працівників до роботи у ТОВ «Великий шовковий шлях», м. Лисичанськ, семінар за темою «Дотримання вимог безпеки під час роботи з інструментом та пристосуваннями» у  ТОВ "ВИРОБНИЧО БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ПРОФІЛЬ", м. Сєвєродонецьк  та лекцію за темою: « Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» у ТОВ «Укр- Сплав», м. Сєвєродонецьк.

04 вересня провели семінар щодо дотримання порядку при проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань  і аварій на виробництві у ПрАТ "РЕГЕНЕРАТ", м. Лисичанськ та 2 наради  щодо дотримання правил безпеки під час виконання ремонтних робіт в електроустановках, а саме: порядок видачі нарядів-допусків та дозволів на підготовку робочого місця; підготовку робочого місця та допуск працівників до роботи у Кремінський РЕМ ТОВ   «Луганське енергетичне об'єднання» і у ТОВ «АРМХИМПРОМ», м. Сєвєродонецьк.

05 вересня провели нараду щодо дотримання порядку при проведенні розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань  і аварій у   ТОВ «Даймонтхім» м. Сєвєродонецьк,  нараду щодо виконання вимог з організації безпечного ведення вогневих робіт а саме вимоги безпеки під час газоелектричного різання, а також по правилам безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в розділі додаткові вимоги до балонів у ТОВ «НВП «Сєвєродонецький завод опорів» та лекцію за темою «Безпечна експлуатація електричних мереж та електрообладнання» у Лисичанській КЛПУ центральна міська лікарня імені Титова.

Зазначені наради та семінари оформлені протоколами в яких запропоновано керівництву підприємств довести до відома всім посадовим особам та працівникам про необхідність виконання вимог нормативно правових актів з охорони праці при виконанні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації обладнання підвищеної небезпеки відповідно певної теми наради, також керівництву підприємств запропоновано проведення перевірок фахівцями відомчого нагляду стану охорони праці відповідно певної теми наради.

Також  надано 4 консультації з питань охорони праці та промислової безпеки:

28 серпня працівнику ТОВ "УКР-СПЛАВ"м. Сєвєродонецьк на тему: «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».

30 серпня працівнику ПАТ "РЕГЕНЕРАТ"  на тему: «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

31 серпня працівнику ПНВП "Вікан", м. Сєвєродонецьк на тему: «Щодо правил з охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».

01 вересня працівнику ПАТ "ПРОЛЕТАРІЙ" на тему: «Присвоєння групи з електробезпеки та  оформлення протокола перевірки знань з електробезпеки».

Також звертаю увагу, що 04 вересня провели семінар щодо дотримання порядку при проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань  і аварій на виробництві у ПрАТ "РЕГЕНЕРАТ", м. Лисичанськ.

В нараді прийняли участь адміністрація організації, служба охорони праці, посадові особи технічних служб.

На якій було роз’яснено, що під час виконання ремонтних робіт в електроустановках суб’єктами господарювання необхідно дотримуватися вимог, які зазначені в наступних документах, а саме Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) та в інших нормативних актах. 

 Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт в електроустановках з метою забезпечення безпеки працівників. Вимоги охорони праці під час виконання робіт в електроустановках наступні:

1.Роботи в електроустановках стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском (далі нарядом), за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.

Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт в електроустановках, є:

– затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;

– призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

– оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;

– підготовка робочих місць;

– допуск до роботи;

– нагляд під час виконання робіт;

– переведення на інше робоче місце;

– оформлення перерв в роботі та її закінчення.

2.Відповідальними за безпеку робіт, що виконуються в електроустановках, є:

– працівник, який видає наряд, розпорядження;

– працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця;

– працівник, який готує робоче місце, допуск;

– працівник, який допускає до роботи (далі – допускач);

– керівник робіт;

– працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт (далі – наглядач);

– члени бригади.

Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, допускачів, зазначених в пункті 3.2.1 цих Правил, переліки робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації, визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, і затверджуються керівником підприємства.

Зазначені списки і переліки підлягають щорічному перегляду та поновному затвердженню.

Допускається суміщення обов’язків відповідальних працівників. В разі суміщення обов’язків відповідальний працівник повинен мати групу з електробезпеки не нижче тієї, яка вимагається для працівників, обов’язки котрих вона суміщає.

  1. Наряд на роботу виписується у двох примірниках за умови дотримання чіткості і ясності записів в обох примірниках. Заповнення наряду олівцем, виправлення і перекреслювання написаного тексту є неприпустимим.
  2. Чисельність бригади та її склад з врахуванням кваліфікації і груп з електробезпеки працівників визначає працівник, який видає наряд (розпорядження), виходячи зі складності роботи, умов її виконання, а також потреби забезпечення можливості повноцінного нагляду за безпечним виконанням робіт всіма членами бригади з боку керівника робіт (наглядача).
  3. Підготовка робочих місць і допуск можуть провадитись тільки з дозволу оперативних працівників, а на підприємствах, де таких працівників немає, – з дозволу особи, яка видала наряд чи розпорядження за узгодженням з особою, відповідальною за електрогосподарство.

Забороняється змінювати передбачені нарядом (розпорядженням) заходи по підготовці робочих місць.

В разі виникнення сумніву в достатності і правильності заходів з підготовки робочого місця і можливості безпечного виконання роботи, ця підготовка має бути припинена.

Підготовку робочих місць, як правило, виконують два працівники, які мають право на оперативні перемикання в даній електроустановці. Дозволяється виконувати підготовку робочого місця керівнику робіт з одним із членів бригади, якщо вони мають права на оперативні перемикання в даній електроустановці.

Коли керівник робіт суміщає обов’язки допускача, допуск оформлюють в одному примірнику наряду.

  1. Після повного закінчення робіт робочому місцю слід надати належного стану.

Послідовно виконуються:

– виведення бригади з робочого місця;

– зняття тимчасових огороджень і плакатів;

– зняття заземлень;

–встановлення на місце стаціонарних огороджень і плакатів, зняття огороджень і плакатів, вивішених перед початком робіт;

– закриття на замки дверей, приміщень.

Наряд може бути закритим лише після огляду устаткування і місць роботи, перевірки відсутності людей, сторонніх предметів і інструменту на робочих місцях і у разі надання належної чистоти.

Закриття наряду оформлюється керівником робіт записом у наряді та журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.

Контроль за правильністю оформлення нарядів здійснюється працівниками, які видали їх, та керівними електротехнічними працівниками, періодично вибірковою перевіркою.

Було прийнято наступне рішення:

Керівництву підприємства довести до відома всім посадовим особам та працівникам про необхідність виконання вимог щодо дотримання правил безпеки під час виконання ремонтних робіт в електроустановках, а саме: порядок видачі нарядів-допусків та дозволів на підготовку робочого місця; підготовку робочого місця та допуск працівників до роботи.

Під час проведення нарад та надання консультацій з працівниками підприємств обговорюються саме ті аспекти безпечного ведення робіт та охорони праці, які найчастіше потрібні їм у роботі. Обговорюючи актуальні питання з охорони праці, фахівці ГУ Держпраці надали компетентну та вичерпну інформацію та звернули увагу робітників на необхідність приділення особливої уваги тим, чи іншим аспектам охорони праці.        

        

Прочитано 139 раз Последнее изменение Четвер, 07 Вересень 2017 17:47
Автор

Автор-редактор статей

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Дополнительная информация