UkraineNOW

 

 

Искать


 

Електронні консультації із громадськістю

Електронні консультації із громадськістю організовуються та проводяться у чіткій відповідності із процедурою, визначеною у пунктах 16-17 Постанови Кабінету Міністрів України №996.

Витяг з Постанови Кабінету Міністрів України №996 від 03.11.2010

«16. Електронні консультації з громадськістю проводяться у підрубриці "Електронні консультації з громадськістю" рубрики "Консультації з громадськістю" офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.

Під час проведення електронних консультацій з громадськістю враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) та "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ).

Для проведення електронних консультацій з громадськістю з питань, визначених у пункті 12 цього Порядку, використовується також урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада".

{ Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }

 

17. Під час проведення електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

  • найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю;
  • назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення;
  • соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;
  • можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;
  • електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;
  • номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;
  • прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;
  • строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

{ Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }».

 

Дополнительная информация