UkraineNOW

 

 

Искать


 

Дозволи

РЕЄСТР ПРОДОВЖЕНИХ ДОЗВОЛIВ ЗА ІV КВАРТАЛ 2017 РОКУ

РЕЄСТР ВИДАНИХ ДОЗВОЛIВ ЗА ІV КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Видача дозволів

Частиною третьою статті 21 Закону України «Про охорону праці» визначено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виробник або постачальник устатковання підвищено небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання.
Процедура видачі дозволів Держгірпромнаглядом регламентована Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107. Додатками 2, 3 до Порядку визначені Переліки видів робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виконання або експлуатація яких – потребує отримання дозволу.
Відповідно до п. 6 Порядку дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається:

  • роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3;
  • виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

Відповідно до п. 9 Порядку для одержання дозволу, який видає територіальний орган Держгірпромнагляду, – роботодавець, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до державного адміністратора заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, до якої додається:

  • на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;
  • на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства;
  • на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Висновок експертизи складається експертною організацією (абзац 1 та 2 п. 3 Порядку) – експертно-технічними центрами, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.
Прийом документів на одержання (переоформлення, видачу дублікату, анулювання) дозволів та видача дозволів здійснюється державним адміністратором Центру надання адміністративних послуг.
Термін прийняття рішення про видачу відповідного дозволу – протягом 10 робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви та необхідних документів (Закон України “Про охорону праці”, ч. 10, ст. 21).
Прийом документів на одержання (переоформлення, видачу дублікату, анулювання) дозволів та видача дозволів, здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" виключно державними адміністраторами Центру надання адміністративних послуг.


Декларації відповідності матеріально-технічної бази:

№ з/пНайменуванняДата
001 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.01-17 26.03.2017
002 ТОВ «Науково-виробниче підприємство «РЕМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ» 05-20.02-17 06.07.2017
003 ТОВ "ЛУГАНСЬКВОДПРОЕКТ" 05-20.03-17 02.11.2017
004 ТОВ "АЛД" 05-20.04-17 07.11.2017
005 ТОВ "НПК-НОВАЦІЯ" 05-20.01-18 03.01.2018
006 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» 05-20.02-18 16.03.2018
007 ФОП Бурджанадзе Роман Котейович 05-20.03-18 19.03.2018
008 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.04-18 22.03.2018
009 Державне підприємство «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» 05-20.05-18 27.03.2018
010 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІНАМІК» 05-20.06-18 29.03.2018
011 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» 05-20.07-18 29.03.2018
012 ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» 05-20.08-18 29.03.2018
013 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.09-18 29.03.2018
014 Державне підприємство «Східний експертно-технічний центр Держпраці» 05-20.10-18 30.03.2018
015 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.11-18 30.03.2018
016 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.12-18 30.03.2018
017 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.13-18 30.03.2018
018 ТОВ «Алчевська проектно-будівельна компанія» 05-20.14-18 03.04.2018
019 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.15-18 03.04.2018
020 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.16-18 03.04.2018
021 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОДІЯ ТРЕЙД» 05-20.17-18 04.04.2018
022 ТОВ «Рубіжанський трубний завод» 05-20.18-18 11.04.2018
023 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» 05-20.19-18 11.04.2018
024 Дочірнє підприємство "Лисичанське спеціалізоване управління №10" 05-20.20-18 11.04.2018
025 ТОВ «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ» 05-20.21-18 16.04.2018
026 ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ" 05-20.22-18 18.04.2018
027 Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Союзенергомаш» 05-20.23-18 19.04.2018
028 Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна експертна організація СТАНДАРТ" 05-20.24-18 23.04.2018
029 Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство УКРТЕХЕКСПЕРТ" 05-20.25-18 24.04.2018
030 ДУ "ННДІПБОП" 05-20.26-18 25.04.2018
031 "ОРГМІН" 05-20.27-18 26.04.2018
032 "Лугавтогаз" 05-20.28-18 26.04.2018
033 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» 05-20.29-18 02.05.2018
034 ПП Ромалекс 05-20.30-18 02.05.2018
035 ФОП Насiбов З.С. 05-20.31-18 02.05.2018
036 Луганський НДЕКЦ МВС Украiни 05-20.32-18 03.05.2018
037 ПАТ Укрзалiзниця 05-20.33-18 10.05.2018
038 ПАТ СВФ Агротон 05-20.34-18 11.05.2018
039 Луганський ЕТЦ Держпрацi 05-20.35-18 11.05.2018
040 ДП Житомирський ЕТЦ Держпрацi 05-20.36-18 21.05.2018
041 ТОВ Дiнамiк 05-20.37-18 21.05.2018
042 ТОВ НВП Ременергокомплект 05-20.38-18 21.05.2018
043 ПАТ ДТЕК Схiденерго 05-20.39-18 21.05.2018
044 ТОВ АВ ТРЕЙД ГРУП 05-20.40-18 21.05.2018
045 ТОВ АВ ТРЕЙД ГРУП 05-20.41-18 21.05.2018
046 КУ Рубiжанська Центральна мiська лiкарня 05-20.42-18 22.05.2018
047 КУ Сeвeродонецька багатопрофiльна лiкарня 05-20.43-18 23.05.2018
048 ТДВ Попаснянський вагоноремонтий завод 05-20.44-18 30.05.2018
049 ТОВ НВП ЕЛЕКТРОГРУП 05-20.45-18 30.05.2018
050 ТОВ НВП Мiкротерм 05-20.46-18 31.05.2018
051 Укрзалiзниця 05-20.47-18 06.06.2018
052 ДЮСШ №3 м.Сeвeродонецьк 05-20.48-18 06.06.2018
053 ТОВ АКВА-ТЕРМ СЕРВIС 05-20.49-18 11.06.2018
054 ТОВ ПРОМIНБУДСЕРВIС 05-20.50-18 11.06.2018
055 Ладусi м.Сeвeродонецьк 05-20.51-18 12.06.2018
056 ТОВ Максим парк 05-20.52-18 13.06.2018
057 ТОВ СхiдПожБезпека 05-20.53-18 14.06.2018
058 ТОВ Незалежна експертна організація Стандарт 05-20.54-18 15.06.2018
059 ТОВ Iнститут пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовки i пiдготовки кадрiв 05-20.55-18 12.06.2018
060 ТОВ Лік-авто 05-20.56-18 20.06.2018
061 ТОВ Інженерний технологічний союз 05-20.57-18 20.06.2018
062 ТОВ Троiцький маслопресовий завод 05-20.59-18 22.06.2018
063 ТОВ Добродiя трейд 05-20.60-18 22.06.2018
064 ТОВ Сeвeродонецькхiмбуд 05-20.61-18 22.06.2018
065 КЗ Парк культури i вiдпочинку Старобiльськоi мiськради 05-20.62-18 22.06.2018
066 Первомайськтеплокомуненерго 05-20.63-18 25.06.2018
067 Сeвeродонецьке дочiрнє пiдприємство Промавтоматика 05-20.64-18 25.06.2018
068 Середня загальноосвiтня школа I-III ст. №15 м.Сeвeродонецька 05-20.65-18 25.06.2018
069 Середня загальноосвiтня школа I-III ст. №18 м.Сeвeродонецька 05-20.66-18 02.07.2018
070 Лисичанський багатопрофiльний лiцей 05-20.67-18 04.07.2018
071 Борiвський навчально-виховний комплекс 05-20.68-18 04.07.2018
072 ПНВП "Промреконструкцiя" 05-20.69-18 04.07.2018
073 ДВНЗ "Лисичанський нафтохiмiчний технiкум" 05-20.70-18 04.07.2018
074 Iнтеренергосервiс 05-20.71-18 05.07.2018
075 Луганський обласний український музично-драматичний театр 05-20.72-18 10.07.2018
076 ТОВ Барс 05-20.73-18 11.07.2018
077 Середня ЗОШ №20 I-III ст. м.Сeвeродонецьк 05-20.74-18 13.07.2018
078 ТОВ Ритм 05-20.75-18 16.07.2018
079 ТОВ Шахтобурiння 05-20.76-18 16.07.2018
080 ФОП Семенюк В.Л. 05-20.77-18 17.07.2018
081 ТОВ Iст солюшн груп 05-20.78-18 18.07.2018
082 Луганська обласна дитяча клiнiчна лiкарня 05-20.79-18 23.07.2018
083 ПП Житлово-експлуатацiйне управлiння 05-20.80-18 25.07.2018
084 ТОВ Соколiвськi надра 05-20.81-18 30.07.2018
085 ТОВ Ролет 05-20.82-18 30.07.2018
086 ТОВ Квалiтет-1 05-20.83-18 30.07.2018
087 КП Мунiципальний сервiс Рубiжанськоi мiськради 05-20.84-18 01.08.2018
088 ТОВ Фактор нафтогаз 05-20.85-18 06.08.2018
089 Луганський НДЕКЦ МВС України 05-20.86-18 06.08.2018
090 ТОВ Бурiнтехсервiс 05-20.87-18 06.08.2018
091 ТОВ Ремонтно-будiвельна компанiя України 05-20.88-18 07.08.2018
092 ТОВ Ремонтно-будiвельна компанiя 05-20.89-18 07.08.2018
093 ПП Укрпромлiфтзвар 05-20.90-18 07.08.2018
094 ВП СП Привiлля ПАТ Лисичанськвугiлля 05-20.91-18 09.08.2018
095 ФОП Учитель E.Б. 05-20.92-18 13.08.2018
096 КЗ Лисичанський ДНЗ №11 Струмочок 05-20.93-18 23.08.2018
097 ТОВ ЕТЦ Безпека працi 05-20.94-18 23.08.2018
098 ТОВ АГП-Сервіс 05-20.95-18 30.08.2018
099 ТОВ Iнтеграл-4 05-20.96-18 05.09.2018
100 ПП Схiдспецмонтаж 05-20.97-18 06.09.2018
101 ТОВ СП №52 Трмоiзоляцiя 05-20.98-18 10.09.2018
102 ТОВ НЕО Стандарт 05-20.99-18 14.09.2018
103 ПП Термо-Златополь 05-20.100-18 17.09.2018
104 КП Благоустрiй 05-20.101-18 17.09.2018
105 ТОВ Акваполiмер 05-20.102-18 17.09.2018
106 ДНЗ Сeвeродонецький професiйний лiцей 05-20.103-18 17.09.2018
107 ТОВ Укртехекспертиза 05-20.104-18 21.09.2018
108 ТОВ Компанiя промексперт 05-20.105-18 21.09.2018
109 КЗ Лисичанська спецiалiзована школа I-IIIст. №8 05-20.106-18 27.09.2018
110 ДП Донецький ЕТЦ 05-20.107-18 28.09.2018
111 ПАТ Укрзалiзниця 05-20.108-18 04.10.2018
112 ПНВП Арбас 05-20.109-18 16.10.2018
113 КУ ТМО м.Лисичанськ 05-20.110-18 19.10.2018
114 ТОВ Промисловий трикутник 05-20.111-18 22.10.2018
115 ТОВ НВО СЗХНО 05-20.112-18 24.10.2018
116 ТОВ Будівельна фірма укрбудмісто 05-20.113-18 24.10.2018
117 ТОВ Сєвєродонецький АБЗ 05-20.114-18 25.10.2018
118 КСТП РУБІЖНЕТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 05-20.115-18 26.10.2018
119 ТОВ Крамниця Фєя 05-20.116-18 29.10.2018
120 ТОВ Рубіжанський краситель 05-20.117-18 30.10.2018
121 ТОВ Металсплав-технологій 05-20.118-18 30.10.2018
122 ПрАТ Сєвєродонецький НДІХІММАШ 05-20.119-18 01.11.2018
123 ТОВ Фідлайф 05-20.120-18 02.11.2018
124 шахта Золоте 05-20.121-18 05.11.2018
125 шахта Золоте 05-20.122-18 05.11.2018
126 ФГ Альтаир 05-20.123-18 06.11.2018
127 ТОВ НВП АНТЕКС 05-20.124-18 19.11.2018
128 ПП Владар 05-20.125-18 19.11.2018
129 КУ Кремінське районне ТМО 05-20.126-18 19.11.2018
130 ТОВ НВП Мадек 05-20.127-18 26.11.2018
131 ПП Буiнвест Трейтiнг 2018 05-20.128-18 29.11.2018
132 ФОП Пeтухов I.С. 05-20.129-18 29.11.2018
133 ТОВ Промiнвестбудсервiс 05-20.130-18 30.11.2018
134 ТОВ Данко 05-20.131-18 03.12.2018
135 ТОВ Куб-Газ 05-20.132-18 05.12.2018
136 ФОП Петренко Л.М. 05-20.133-18 10.12.2018
137 ТОВ Сeвeродонецький котельно-механiчний завод   05-20.134-18 17.12.2018
138 ПАТ Луганськгаз 05-20.135-18 19.12.2018
139 ТОВ Будiвельна фiрма Аметiст 05-20.136-18 21.12.2018
140 ТОВ Луганський завод Енергоремонт 05-20.137-18 22.12.2018
141 ПП Сервiс-Буд-Б 05-20.01-19 03.01.2019
142 ТОВ Сeвeродонецький АБЗ 05-20.02-19 03.01.2019
143 ТОВ ДАНКО 05-20.03-19 10.01.2019
144 ТОВ Фест 05-20.04-19 14.01.2019
145 АТ Укртрансгаз 05-20.05-19 17.01.2019
146 СТОВ Правда 05-20.06-19 21.01.2019
147 ТОВ Випробувальна лабораторiя СХIДУКРТЕСТ 05-20.07-19 28.01.2019
148 ДП Регiональнi електричнi мережi Луганська фiлiя 05-20.08-19 06.02.2019
149 ТОВ ОРГМIН-ПРОМСТРОЙ 05-20.09-19 05.02.2019
150 ТОВ СВАРОГ КОМПАНI 05-20.10-19 06.02.2019
151 ФОП Муратов Д.В. 05-20.11-19 06.02.2019
152 ТОВ СКС УНIВЕРСАЛ 05-20.12-19 06.02.2019
153 ТОВ Схiд Пожбезпека 05-20.13-19 11.02.2019
154 ПП Баязет-2011 05-20.14-19 11.02.2019
155 АЗС ТОВ Вiадук 05-20.15-19 12.02.2019
156 ТОВ Промисловий трикутник 05-20.16-19 12.02.2019
157 ТОВ ХIМВЕКТОР 05-20.17-19 18.02.2019
158 ТОВ ХIМВЕКТОР 05-20.18-19 18.02.2019
159 ТОВ Промхіммонтаж 05-20.19-19 21.02.2019
160 ПАТ Укртелеком Харкiвська фiлiя 05-20.20-19 22.02.2019
161 ПрАТ НВКФ МЕТА 05-20.21-19 22.02.2019
162 КП Лисичанський ЖЕК №3 05-20.22-19 25.02.2019
163 ПСП Агро-98 05-20.23-19 04.03.2019
164 ТОВ НВП ЗОРЯ 05-20.24-19 04.03.2019
165 Сватiвська обласна психiатрична лiкарня 05-20.25-19 06.03.2019
166 ПП Будiнвест Трейтiнг 2018 05-20.26-19 06.03.2019
167 ТОВ Iнвестбуд 05-20.27-19 03.07.2019
168 ВП Спецiалiзоване управлiння ДП Первомайськвугiлля 05-20.28-19 11.03.2019


  

Центр надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради

Місцезнаходження

м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 32а, кім. 6

Поштова адреса дозвільного центру

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 32-а, кім.6;

Телефон, факс, електронна пошта

(06452)4-43-37,70-27-32; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">registr@sovet.sed.lg.ua;

Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет

(у разі наявності)

www.sed-rada.gov.ua

Розклад роботи дозвільного центру

Понеділок з 9.00 до 16.00; Вівторок з 13.00 до 20.00; Середа з 8.00 до 15.00; Четвер з 13.00 до 20.00; П’ятниця з 8.00 до 15.00;

Нормативна база

 

Дополнительная информация