UkraineNOW

 

 

Искать


 

Дозволи

РЕЄСТР ПРОДОВЖЕНИХ ДОЗВОЛIВ ЗА ІV КВАРТАЛ 2017 РОКУ

РЕЄСТР ВИДАНИХ ДОЗВОЛIВ ЗА ІV КВАРТАЛ 2017 РОКУ

Видача дозволів

Частиною третьою статті 21 Закону України «Про охорону праці» визначено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – дозвіл). Центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці та його територіальні органи видають дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. На застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виробник або постачальник устатковання підвищено небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов’язань на постачання.
Процедура видачі дозволів Держгірпромнаглядом регламентована Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107. Додатками 2, 3 до Порядку визначені Переліки видів робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки виконання або експлуатація яких – потребує отримання дозволу.
Відповідно до п. 6 Порядку дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається:

  • роботодавцеві – на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3;
  • виробникові або постачальникові машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

Відповідно до п. 9 Порядку для одержання дозволу, який видає територіальний орган Держгірпромнагляду, – роботодавець, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до державного адміністратора заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, до якої додається:

  • на виконання робіт підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;
  • на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства;
  • на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки – висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Висновок експертизи складається експертною організацією (абзац 1 та 2 п. 3 Порядку) – експертно-технічними центрами, що належать до сфери управління Держгірпромнагляду, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.
Прийом документів на одержання (переоформлення, видачу дублікату, анулювання) дозволів та видача дозволів здійснюється державним адміністратором Центру надання адміністративних послуг.
Термін прийняття рішення про видачу відповідного дозволу – протягом 10 робочих днів з дня одержання від державного адміністратора заяви та необхідних документів (Закон України “Про охорону праці”, ч. 10, ст. 21).
Прийом документів на одержання (переоформлення, видачу дублікату, анулювання) дозволів та видача дозволів, здійснюється згідно з вимогами Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" виключно державними адміністраторами Центру надання адміністративних послуг.


Декларації відповідності матеріально-технічної бази:

pdfТОВ "Науково-виробниче підприємство "РЕМЕНЕРГОКОМПЛЕКТ".

pdfТОВ "ЛУГАНСЬКВОДПРОЕКТ".

pdfТОВ "АЛД".

pdfТОВ "НПК-НОВАЦІЯ".

pdfФОП Бурджанадзе Роман Котейович

pdf22.03.2018_№_05-20.04-18 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українська залізниця»

pdf27.03.2018_№_05-20.05-18 Державне підприємство «Луганський експертно-технічний центр Держпраці»

pdf29.03.2018_№_05-20.06-18 Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІНАМІК»

pdf29.03.2018_№_05-20.07-18 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

pdf29.03.2018_№_05-20.08-18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько-німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»

pdf29.03.2018_№_05-20.09-18 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

pdf30.03.2018 № 05-20.10-18 Державне підприємство «Східний експертно-технічний центр Держпраці»

pdf30.03.2018_№_05-20.11-18 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

pdf30.03.2018_№_05-20.12-18 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

pdf30.03.2018_№_05-20.13-18 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

pdf03.04.2018_№_05-20.14-18_ТОВ «Алчевська проектно-будівельна компанія»

pdf03.04.2018_№_05-20.15-18 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

pdf03.04.2018_№_05-20.16-18 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

pdf04.04.2018 № 05-20.17-18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОДІЯ ТРЕЙД»

pdf11.04.2018 № 05-20.18-18 ТОВ «Рубіжанський трубний завод»

pdf11.04.2018 № 05-20.19-18 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»

pdf16.04.2018 № 05-20.21-18 ТОВ «IНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ»

pdf18.04.2018 № 05-20.22-18 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ"

pdf19.04.2018 № 05-20.23-18 Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Союзенергомаш»

pdf11.04.2018 № 05-20.20-18 Дочірнє підприємство "Лисичанське спеціалізоване управління №10"

pdf23.04.2018 № 05-20.24-18 Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежна експертна організація СТАНДАРТ"

pdf24.04.2018 № 05-20.25-18 Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство УКРТЕХЕКСПЕРТ"

pdf16.03.2018 № 05-20.02-18 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС»

pdf11.04.2018 № 05-20.20-18 Дочірнє підприємство "Лисичанське спеціалізоване управління №10"

pdf25.04.2018 № 05-20.26-18 ДУ "ННДІПБОП"

pdf26.04.2018 № 05-20.27-18 "ОРГМІН"

pdf26.04.2018 № 05-20.28-18 "Лугавтогаз"

pdf02.05.2018 № 05-20.29-18 Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця»

pdf02.05.2018 № 05-20.30-18 ПП Ромалекс

pdf02.05.2018 № 05-20.31-18 ФОП Насiбов З.С.

pdf03.05.2018 № 05-20.32-18 Луганський НДЕКЦ МВС Украiни

pdf10.05.2018 № 05-20.33-18 ПАТ Укрзалiзниця

pdf11.05.2018 № 05-20.34-18 ПАТ СВФ Агротон

pdf11.05.2018 № 05-20.35-18 Луганський ЕТЦ Держпрацi

pdf21.05.2018 № 05-20.36-18 ДП Житомирський ЕТЦ Держпрацi

pdf21.05.2018 № 05-20.37-18 ТОВ Дiнамiк

pdf21.05.2018 № 05-20.38-18 ТОВ НВП Ременергокомплект

pdf21.05.2018 № 05-20.39-18 ПАТ ДТЕК Схiденерго

pdf21.05.2018 № 05-20.40-18 ТОВ АВ ТРЕЙД ГРУП

pdf21.05.2018 № 05-20.41-18 ТОВ АВ ТРЕЙД ГРУП

pdf22.05.2018 № 05-20.42-18 КУ Рубiжанська Центральна мiська лiкарня

pdf23.05.2018 № 05-20.43-18 КУ Сeвeродонецька багатопрофiльна лiкарня

pdf30.05.2018 № 05-20.44-18 ТДВ Попаснянсmкий вагоноремонтий завод

pdf30.05.2018 № 05-20.45-18 ТОВ НВП ЕЛЕКТРОГРУП

pdf31.05.2018 № 05-20.46-18 ТОВ НВП Мiкротерм

pdf06.06.2018 № 05-20.47-18 Укрзалiзниця

pdf06.06.2018 № 05-20.48-18 ДЮСШ №3 м.Сeвeродонецьк

pdf11.06.2018 № 05-20.49-18 ТОВ АКВА-ТЕРМ СЕРВIС

pdf11.06.2018 № 05-20.50-18 ТОВ ПРОМIНБУДСЕРВIС

pdf12.06.2018 № 05-20.51-18 Ладусi м.Сeвeродонецьк

pdf13.06.2018 № 05-20.52-18 ТОВ Максим парк

pdf14.06.2018 № 05-20.53-18 ТОВ СхiдПожБезпека

pdf15.06.2018 № 05-20.54-18 ТОВ Незалежна експертна організація Стандарт

pdf12.06.2018 № 05-20.55-18 ТОВ Iнститут пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовки i пiдготовки кадрiв

pdf20.06.2018 № 05-20.57-18 ТОВ Інженерний технологічний союз

pdf20.06.2018 № 05-20.56-18 ТОВ Лік-авто

pdf22.06.2018 № 05-20.59-18 ТОВ Троiцький маслопресовий завод

pdf22.06.2018 № 05-20.60-18 ТОВ Добродiя трейд

pdf22.06.2018 № 05-20.61-18 ТОВ Сeвeродонецькхiмбуд

pdf22.06.2018 № 05-20.62-18 КЗ Парк культури i вiдпочинку Старобiльськоi мiськради

pdf25.06.2018 № 05-20.63-18 Первомайськтеплокомуненерго

pdf25.06.2018 № 05-20.64-18 Сeвeродонецьке дочiрнє пiдприємство Промавтоматика

pdf25.06.2018 № 05-20.65-18 Середня загальноосвiтня школа I-III ст. №15 м.Сeвeродонецька

pdf02.07.2018 № 05-20.66-18 Середня загальноосвiтня школа I-III ст. №18 м.Сeвeродонецька

pdf04.07.2018 № 05-20.67-18 Лисичанський багатопрофiльний лiцей

pdf04.07.2018 № 05-20.68-18 Борiвський навчально-виховний комплекс

pdf04.07.2018 № 05-20.69-18 ПНВП "Промреконструкцiя"

pdf04.07.2018 № 05-20.70-18 ДВНЗ "Лисичанський нафтохiмiчний технiкум"

pdf05.07.2018 № 05-20.71-18 Iнтеренергосервiс

pdf10.07.2018 № 05-20.72-18 Луганський обласний український музично-драматичний театр

pdf11.07.2018 № 05-20.73-18 ТОВ Барс

pdf13.07.2018 № 05-20.74-18 Середня ЗОШ №20 I-III ст. м.Сeвeродонецьк

pdf16.07.2018 № 05-20.75-18 ТОВ Ритм

pdf16.07.2018 № 05-20.76-18 ТОВ Шахтобурiння

pdf17.07.2018 № 05-20.77-18 ФОП Семенюк В.Л.

pdf18.07.2018 № 05-20.78-18 ТОВ Iст солюшн груп

pdf23.07.2018 № 05-20.79-18 Луганська обласна дитяча клiнiчна лiкарня

pdf01.08.2018 № 05-20.84-18 КП Мунiципальний сервiс Рубiжанськоi мiськради

pdf25.07.2018 № 05-20.80-18 ПП Житлово-експлуатацiйне управлiння

pdf30.07.2018 № 05-20.81-18 ТОВ Соколiвськi надра

pdf30.07.2018 № 05-20.82-18 ТОВ Ролет

pdf30.07.2018 № 05-20.83-18 ТОВ Квалiтет-1

pdf06.08.2018 № 05-20.85-18 ТОВ Фактор нафтогаз

pdf06.08.2018 № 05-20.86-18 Луганський НДЕКЦ МВС України

pdf06.08.2018 № 05-20.87-18 ТОВ Бурiнтехсервiс

pdf07.08.2018 № 05-20.88-18 ТОВ Ремонтно-будiвельна компанiя України

pdf07.08.2018 № 05-20.89-18 ТОВ Ремонтно-будiвельна компанiя

pdf07.08.2018 № 05-20.90-18 ПП Укрпромлiфтзвар

pdf09.08.2018 № 05-20.91-18 ВП СП Привiлля ПАТ Лисичанськвугiлля

pdf13.08.2018 № 05-20.92-18 ФОП Учитель E.Б.

pdf23.08.2018 № 05-20.93-18 КЗ_Лисичанський ДНЗ №11 Струмочок

pdf23.08.2018 № 05-20.94-18 ТОВ ЕТЦ Безпека працi

pdf30.08.2018 № 05-20.95-18 ТОВ АГП-Сервіс

pdf05.09.2018 № 05-20.96-18 ТОВ Iнтеграл-4

pdf06.09.2018 № 05-20.97-18 ПП Схiдспецмонтаж

pdf10.09.2018 № 05-20.98-18 ТОВ СП №52 Трмоiзоляцiя

pdf14.09.2018 № 05-20.99-18 ТОВ НЕО Стандарт

pdf17.09.2018 № 05-20.100-18 ПП Термо-Златополь

pdf17.09.2018 № 05-20.101-18 КП Благоустрiй

pdf17.09.2018 № 05-20.102-18 ТОВ Акваполiмер

pdf17.09.2018 № 05-20.103-18 ДНЗ Сeвeродонецький професiйний лiцей

pdf21.09.2018 № 05-20.104-18 ТОВ Укртехекспертиза

pdf21.09.2018 № 05-20.105-18 ТОВ Компанiя промексперт

pdf27.09.2018 № 05-20.106-18 КЗ Лисичанська спецiалiзована школа I-IIIст. №8

pdf28.09.2018 № 05-20.107-18 ДП Донецький ЕТЦ

pdf04.10.2018 № 05-20.108-18 ПАТ Укрзалiзниця

pdf16.10.2018 № 05-20.109-18 ПНВП Арбас

pdf19.10.2018 № 05-20.110-18 КУ ТМО м.Лисичанськ

pdf22.10.2018 № 05-20.111-18 ТОВ Промисловий трикутник

pdf24.10.2018 № 05-20.112-18 ТОВ НВО СЗХНО

pdf24.10.2018 № 05-20.113-18 ТОВ Будівельна фірма укрбудмісто

pdf25.10.2018 № 05-20.114-18 ТОВ Сєвєродонецький АБЗ

pdf26.10.2018 № 05-20.115-18 КСТП РУБІЖНЕТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО

pdf29.10.2018 № 05-20.116-18 ТОВ Крамниця Фєя

pdf30.10.2018 № 05-20.117-18 ТОВ Рубіжанський краситель

pdf30.10.2018 № 05-20.118-18 ТОВ Металсплав-технологій

pdf01.11.2018 № 05-20.119-18 ПрАТ Сєвєродонецький НДІХІММАШ

pdf02.11.2018 № 05-20.120-18 ТОВ Фідлайф

pdf05.11.2018 № 05-20.121-18 шахта Золоте

pdf05.11.2018 № 05-20.122-18 шахта Золоте

pdf06.11.2018 № 05-20.123-18 ФГ Альтаир


  

Центр надання адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради

Місцезнаходження

м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 32а, кім. 6

Поштова адреса дозвільного центру

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 32-а, кім.6;

Телефон, факс, електронна пошта

(06452)4-43-37,70-27-32; Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">registr@sovet.sed.lg.ua;

Адреса Веб-сторінки у мережі Інтернет

(у разі наявності)

www.sed-rada.gov.ua

Розклад роботи дозвільного центру

Понеділок з 9.00 до 16.00; Вівторок з 13.00 до 20.00; Середа з 8.00 до 15.00; Четвер з 13.00 до 20.00; П’ятниця з 8.00 до 15.00;

Нормативна база

 

Дополнительная информация